Skapar möjligheter sedan 1978

Vår expertis och starka ställning på marknaden är ingen slump. De stammar ur samma entreprenörsanda som även präglar våra kunder.

Ring oss

Ta kontakt med oss via

+46 8 444 16 70

Må–fr 09.00–17.00

2023

Tillbaka till tillväxt

GRENKE AG ambitiösa tillväxtmål: under 2024 förväntar sig styrelsen att GRENKE AG ska finansiera nya affärer till ett värde på 3,4 miljarder EUR och generera en nettovinst på 140 miljoner EUR. Detta skulle innebära en fördubbling av nya affärer och vinst jämfört med räkenskapsåret 2021. GRENKE AGs nya affärer och nettovinst ökade under fyra kvartal i rad under 2022. GRENKE lägger således grunden för att öka vinsten under de kommande åren och har en robust utgångsplan för att komma tillbaka till en gamla tillväxtkraften som kännetecknat GRENKE i fyra decennier. CFO Dr Sebastian Hirch tog över som tillförordnad styrelseordförande från Michael Bücker den 1 december 2022, och är sedan den 16 Februari 2023 permanent styrelseordförande.
 

2021

Idag har vi en perfekt position inför framtiden

GRENKE är ett multinationellt företag med kontor i 33 olika länder. Det som en gång började som ett enmansföretag är nu en multinationell koncern med ett brett tjänsteutbud. Utöver leasing av IT och kontorsutrustning erbjuder GRENKE nu också finansiering för ett stort antal andra objekt. Utöver våra många finansieringslösningar för företag erbjuder vi även factoring- och banktjänster i flertalet länder.

2019

GRENKE öppnar i Göteborg

GRENKE öppnar sitt tredje kontor i Sverige i Göterborg. 

2018

Förändring och kontinuitet

GRENKE firar 40 år i branschen. I slutet av februari lämnade Wolfgang Grenke posten som ordförande i ledningsgruppen. Antje Leminsky, hans tidigare vice ordförande, blev vår nya ordförande. Hon utvecklar företaget i vår grundares anda. I maj 2018 valdes Wolfgang Grenke in i GRENKE AG:s styrelse.

2015

GRENKE öppnar i Malmö

GRENKE öppnar upp sitt andra kontor i Sverige i Malmö. 

2004

GRENKE expanderar till Sverige

Under 2004 kom GRENKE till Sverige och öppnade sitt första kontor i Stockholm.

2000

IPO och ännu starkare prestanda

I april 2000 börsintroducerades GRENKE. Man har dock fortsatt att vara troget sitt löfte att samarbeta med små och medelstora företag som jämlikar och som en pålitlig partner. Under 2005 etablerade företaget affärsområdet Factoring.

1990

Bryta ned barriärer

Företaget, som nu bytt namn till GRENKELEASING KG, expanderade snabbt. Våra första kontor etablerades i Västtyskland. 1990 visade GRENKE återigen pionjäranda när man slog upp portarna till ett kontor i före detta Östberlin redan före återföreningen. Under åren som följde öppnade vi åtta ytterligare kontor i Tyskland och Österrike. I december 1997 kom företaget in på börsen.

1978

En idé föds

1978 fick Wolfgang Grenke en idé. Moderna telefonsystem, kopiatorer och datorer började dyka upp på alltfler kontor. Så han bestämde sig för att underlätta de tillhörande investeringarna genom att erbjuda företagen attraktiva finansieringslösningar. Sedan han etablerat sitt enmansföretag i Baden-Baden påbörjade han en framgångssaga som inte visar några tecken på att bromsa in. Redan under det första året hade Wolfgang Grenke och hans två anställda 21 leverantörer och 198 gavtal. Han såg en enorm potential inom finansiering av billig kontorsutrustning (small-ticket IT-leasing).