• Företagets nya löfte är ”Fast. Forward. Finance.”
  • Heltäckande finansieringslösningar ger partner och kunder den frihet de behöver för att utveckla sina entreprenörsidéer.

 

Med den nya varumärkesprofilen fokuserar GRENKE på välbeprövade koncept och att framhäva sin målsättning att förena innovativ finansieringsverksamhet med hållbart entreprenörskap. En ny design, modern kommunikation och en tydlig orientering mot kundfokuserade lösningar får GRENKE att sticka ut lite mer från konkurrenterna – inte bara på hemsidan. På så sätt förbereder sig GRENKE på dynamisk utveckling inom digitalisering och automatisering.

"Vårt nya motto ”Fast. Forward. Finance.” ger kunderna mervärde. Inom GRENKE kan partner och kunder hitta allt de behöver för sina finansieringskrav – oavsett om det gäller hyra, leasing eller helt andra finansieringslösningar. Det betyder att de kan få ännu större fördelar med GRENKEs lösningar än tidigare.” - Säger Jari Pohjonen, VD GRENKELEASING AB.

På den nya hemsidan kan leverantörer och potentiella kunder nu hitta lösningar som är skräddarsydda efter just de utmaningar de ställs inför. Det är därför som GRENKE har tagit fram typiska tillämpningsscenarier som effektivt tar upp de specifika behoven hos olika målgrupper från till exempel detaljhandeln, sjukvårdssektorn eller hantverkare. Trots effektiviteten hos digitala lösningar fortsätter GRENKE att betona vikten av personliga relationer. Detta gynnar inte bara partner, kunder och anställda, utan också aktieägare och investerare.

På jakt efter den speciella entreprenörsandan

Det viktigaste elementet i GRENKEs nya orientering är entreprenörsandan. GRENKE har under lång tid varit den rätta partnern i fråga om personlig rådgivning, snabb och enkel behandling av finansiering och hjälp för entreprenörers tillväxt. Detta bildar grunden för företagets nya lansering av både hemsida och varumärke.

Målet för framtiden är att göra det ännu enklare för entreprenörer att förverkliga sina kreativa idéer – utan att behöva oroa sig för komplex finansiering. GRENKE tar hand om det. Kunderna kan fokusera på att få saker gjorda, oavsett vilken bransch de verkar inom.