Ni ser ett behov av att uppdatera er IT-utrustning. Eller kanske är ni verksamma inom tillverkningsindustrin och behöver en ny industrimaskin som ni bestämt er för att finansiera. Men vet inte om ni ska välja att hyra eller leasa objektet. Tillsammans med Johan From, Försäljningschef på grenke Malmö hjälper vi er att reda ut skillnaden mellan de olika finansieringslösningarna.

- Enkelt förklarat kan man säga såhär: Är det utrustning som ofta behöver uppdateras, som exempelvis IT-utrustning så är hyresavtalet det optimala alternativet. Men om du behöver investera i utrustning med ett långt bruksvärde, som du skall använda länge, som exempelvis en skogs-eller industrimaskin så kan leasing vara ett bättre alternativ. Det är även vanligt att kunden inte riktigt vet skillnaden mellan ett leasing-eller hyresavtal. De kan kontakta mig och berätta att de vill uppdatera sina mobiltelefoner och vill leasa dem i 24 månader. När det egentligen är en hyra som de behöver, förklarar Johan.
 

Skillnader mellan leasing- och hyresavtal

Men vad är det då för skillnader mellan ett hyres-och leasingavtal. Johan hjälper till att reda ut begreppen:

- De olika finansieringsalternativen är i grund och botten väldigt lika. Med skillnaden att det alltid finns ett fast restvärde på den leasade utrustningen. Detta innebär att kunden måste betala restvärdet på objektet när avtalet löpt ut, och således blir ägare av utrustningen. Med ett hyresavtal finns inte detta krav utan man kan välja att lämna tillbaka utrustningen när avtalet löpt ut. Både leasing- och hyresavtalet går självklart att förlänga om kunden önskar. Om det finns ett behov av att använda utrustningen längre än den avtalade tiden, säger han. 

 

Hyresavtal

Med ett hyresavtal från grenke hyr du dina tillgångar under en avtalad tid utan obligatoriskt restvärde. När avtalstiden är slut kan du bestämma om du vill säga upp avtalet och återlämna det hyrda objektet eller köpa det till nuvarande marknadsvärde. Du kan också välja att förlänga avtalet och fortsätta använda utrustningen.

Hyresavtalet passar för objekt där utvecklingen snabbt går framåt eller om du enbart behöver objektet under en kortare, förutbestämd tid.
Exempel på tillgångar som passar att hyra: IT, Telefoni, Mjukvara, kontorsutrustning

 

Leasingavtal

Till skillnad mot vad som gäller för hyresavtal godkänner du ett bindande pris med grenkes leasingavtal. Detta innebär att du måste köpa loss objektet (betalning för restvärdet) när avtalstiden löpt ut. På det här sättet hålls dina månatliga leasingkostnader låga. När leasingtiden har gått ut betalar du det avtalade restvärdet och blir ägare av objektet.

Passar för objekt med ett långt bruksvärde och högt andrahandsvärde. Men även dig som vill äga objektet efter avtalstiden löpt ut.
Exempel på tillgångar som passar att leasa: Skogs- och industrimaskiner, medicinteknik