Vad är medicinteknik?

Medicinteknik eller medtech som det kallas är ett brett område som inkluderar en mängd olika produkter och lösningar som används inom vård och omsorg. Röntgen- och strålbehandlingsapparatur, ortopediska implantat, stentar, journalsystem, rollatorer, pacemakers, dialysapparater är några exempel på produkter inom medtech.

Satsa på framtiden

Förändringstrycket inom vården är mycket stor och medicintekniken kommer att vara en väldigt central del för att kunna möjliggöra vården betydligt effektivare än vad den är idag. Genom att investera i den senaste tekniken kommer du att vara med och driva utvecklingen framåt.

Sverige - ett medicintekniskt land

Sverige har sedan länge legat i framkant när det gäller innovativa lösningar inom medicinteknik för vården och omsorgen. Vårt innovativa klimat har gjort att Sverige har blivit ett starkt fäste för medicintekniska företag. Det finns över 150 företag i Sverige som arbetar inom denna bransch. Det var i Sverige som bl.a pacemaker, ultraljud, permobilen, kuvösen och den konstgjorda njuren uppfanns.

Finansiera med fast ränta

Få kontroll över din medicintekniska investering genom att använda dig utav finansiering med fast ränta. Vi samarbetar med dig hela vägen och ser till att ditt erbjudande blir helt skräddarsytt efter dina nutida och framtida behov.

Ligg i framkant

Genom att investera i den senaste medtech tekniken kommer du att ligga i framkant och kommer därför att utöka din kundkrets och utveckla din egna kompetens. En av fördelarna med att välja finansiering är inte bara att du får möjlighet att använda den senaste tekniken. Utan det är enkelt och budgetera och påverkar inte heller ditt kreditutrymme hos din bank då du inte behöver låna pengar till dyra investeringar.